شماره تماس واحد اداری دفتر مرکزی
٩٨٩١٨١٨۴١٧۶٢+ آدرس
شماره تماس واحد فنی  تهران، میدان فردوسی، خیابان رامسر، نبش جانی بت اوشانا، پلاک ۵۴، واحد ۵
٩٨٩١٨۶٣٨٩٠١٧+ شماره تماس دفتر مرکزی
شماره تماس واحد صدور اسناد ۶-٩٨٢١٨٨٨٣٠١١۵+
٩٨٩١٠۴۶٢٧١۶١+ شماره پشتیبانی
شماره تماس واحد مالی ٩٨٢١٨٨٨٣٠١١٧+
٩٨٩١٨٨٠٨٧۶٩۶+ شماره فکس
ایمیل ٩٨٢١٨٨٨٣٠١١٨+
info@shookatpt.com
نمایندگی باشماق
آدرس
استان کردستان، شهرستان مریوان، مرز بین المللی باشماق، ساختمان پارسیان دو، طبقه دوم
شماره تماس باشماق
٩٨٨٧٣۴۶۶٢٢٩٣+
نمایندگی تمرچین
آدرس
استان آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر، فلکه قرآن، بلوار کردستان، جنب رستوران خانپایه